Home

Dlaczego warto spróbować:-)?

1. Warsztaty i kursy online realizujemy od 2003 r. W tym czasie przeszkoliliśmy kilkaset osób i przeprowadziliśmy ponad 1000 godzin zajęć.
2. Warsztaty są skierowane do wszystkich, niezależnie od wykonywanego zawodu, czy wieku.
3. Pracujemy w grupach 11-15 osobowych. Z doświadczenia wiemy, że w takich zespołach lepiej przebiega proces uczenia się, a także skuteczniej można stosować indywidualizację. W tym celu wykorzystujemy różne sposoby komunikacji np. chat, forum, wideokonsultacje, zdalne połączenia.
4. Wszystkie zajęcia prowadzimy na platformie, do której logują się słuchacze otrzymując dostęp do zasobów i różnych sposobów komunikacji.
5. Po ukończeniu kursu lub warsztatu online każdy słuchacz otrzymuje multimedialne CD z kompletem materiałów dydaktycznych: przykładami, schematami, zdjęciami, zrzutami ekranowymi, prezentacjami, filmami i ćwiczeniami.
6. Każdy absolwent otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursów i warsztatów (zob. wzór).
7. Preferujemy wysoki poziom nauczania

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i udziału w zajęciach online:
Ankiety i sondy– interaktywne narzędzia …
Tablica interaktywna SMARTBoard…
Interaktywna Dydaktyka…
Fotografia cyfrowa…
Projekty w CorelDRAW…
Tworzenie stron WWW…
Doskonalenie stron WWW…
Sprawdzanie i ocenianie….